Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Presentació

Aquest portal pretén donar a conèixer la política regional i de cohesió de la Unió Europea (UE) a la ciutadania i a la vegada és un instrument de treball i de comunicació per al conjunt dels beneficiaris d’aquesta política.

 En aquest portal trobareu informació dels principals instruments de la política de cohesió. L’objectiu d’aquesta política és reduir les desigualtats econòmiques i socials entre les regions d’Europa i aconseguir que els ciutadans de la UE gaudeixin de millors serveis i oportunitats, visquin on visquin. La informació més rellevant i actual la trobareu a l’apartat “Període de programació 2007-2013” que continua vigent fins 2015, i a la del nou “Període 2014-2020” que tot just comença.

 La UE destina un terç del seu pressupost anual a finançar aquesta política mitjançant un seguit d’instruments, creats per generar riquesa a les regions i reduir les diferències socio-econòmiques, com ara el Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i els fons destinats a la Cooperació Territorial entre les regions d’Europa.

El balanç de la vinculació de Catalunya amb la Unió Europea ha estat molt positiu. La importància de la política de cohesió a Catalunya és indubtable. Des de 1989  fins al 2013, és a dir en 24 anys, se li han assignat 10.400 milions d’euros. Des del punt de vista macroeconòmic aquests fons de la UE representen de mitjana el 0,4 del PIB anual de Catalunya. Fins el 2006 les inversions del FEDER s’han destinat principalment al transport ferroviari, a la construcció de carreteres, a la rehabilitació sostenible de nuclis urbans, a l’abastament i sanejament d’aigües i al tractament de residus. En el període 2007-2013 s’han intensificat les inversions en la construcció i equipaments de centres de recerca i innovació tecnològica. Sense l’ajut comunitari no hagués estat possible avançar al ritme que s’han fet aquestes infraestructures imprescindibles pel progrés de Catalunya.

 A partir de l’1 de gener de 2014, entra en vigor un nou període de programació dels fons europeus que s’estendrà fins el 2022. Les pautes que recomana la CE per a l’aplicació a Catalunya d’aquests fons presenten algunes diferències  respecte dels altres períodes.

 En primer lloc es condicionen els recursos al compliment d’una sèrie de condicionalitats prèvies relacionades amb les directrius econòmiques que dicta la UE.  Entre aquests requeriments destaca la necessitat que Catalunya hagi elaborat una “Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3CAT)”, amb l’objectiu de donar coherència a les inversions en aquests àmbits i optimitzar-ne l’impacte en el desenvolupament econòmic i social del país.

 En segon lloc, es demana una concentració d’objectius, que en el cas del FEDER abasta els següents:

 - potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

- millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes

- millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

- afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

 I, en tercer lloc s’obre la possibilitat que, com en altres països de la UE,  les actuacions,  a més de la participació de l’Administració Pública com fins ara,  tinguin un co-finançament de la iniciativa privada.

 Cal remarcar que l’estratègia Europa 2020 té en la política de cohesió una de les eines més eficaç per a la seva implantació. En la mesura que la UE dicta les prioritats en la utilització dels fons europeus, té una incidència directa en fer realitat les seves estratègies per aconseguir una Europa més competitiva i cohesionada.

 

 Departament d’Economia i Coneixement.   Gener de 2014

 

Data d'actualització: 11.02.2011