Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Ordres de bases i darreres convocatòries obertes

 

1. CONVOCATÒRIES DE LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (SUR)

Aquest marc d'actuacions va adreçat a les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques Singulars (ICTS) amb participació de la Generalitat de Catalunya: Sincrotró ALBA – Consorci CELLS / Barcelona Supercomputing Centre – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) / Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

Va dirigit a universitats del sistema universitari de Catalunya i a les entitats sense ànim de lucre -que estiguin creades o participades majoritàriament per les universitats- quan exerceixin les funcions de transferència i valorització.

 

2. CONVOCATÒRIES DE L'AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA (ACCIO)

 

3. CONVOCATÒRIES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL (MUNICAT)

 

4. ORDRE DE BASES DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (TES)

  • Cofinançament FEDER per a actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis

La línia de subvencions tindrà com a objecte fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos,respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.

Data d'actualització: 16.01.2017