Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Presentació resumida

En el període de programació 2014-2020, la Unió Europea es proposa el restabliment d’unes finances públiques sanejades, reformes estructurals que millorin el creixement, i inversions específiques per al creixement i l’ocupació. La Política de Cohesió es converteix en una estratègia europea d’inversió per reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, que ajudarà a reduir les diferències de desenvolupament entre les diferents regions i el retard de les regions més desfavorides.

L’Estratègia Europa 2020 és el marc general d’actuació cap on han d’enfocar-se els esforços de la política de cohesió europea, que financien els fons estructurals i d’inversió europeus, entre ells, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’estratègia fixa tres models de creixement que contribuiran a que la Unió Europea i els seus Estats membres generin alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social:

  • Creixement intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.
  • Creixement sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.
  • Creixement integrador: foment d’una economia amb altes taxes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social i territorial.

 

L’objectiu d’inversió en creixement i ocupació té com a finalitat generar creixement i llocs de treball, abordar el canvi climàtic i la dependència energètica, i reduir la pobresa i la marginació social.

El Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020 s’ha elaborat en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020. Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, l’innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’internacionalització.

Data d'actualització: 24.10.2014