Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Presentació resumida

La Cooperació Territorial Europea és molt rellevant per a la construcció d’un espai comú i és una de les pedres angulars de la integració europea. Contribueix a garantir que les fronteres no siguin barreres per tal d’aproximar als europeus, ajudar a solucionar problemes comuns, facilitar la posada en comú d’idees i recursos, i potenciar la col·laboració estratègica per assolir fites comuns.

La política de cohesió anima les regions i ciutats dels diferents estats membres de la UE a treballar junts i aprendre els uns dels altres a través de programes conjunts, projectes i xarxes. En el període 2014-2020  l'objectiu de Cooperació Territorial Europea cobreix tres tipus de programes:

 • Els programes de cooperació transfronterera, a les fronteres internes de la UE.
 • Els programes de cooperació transnacional, cobreixen grans àrees de cooperació, com l’àrea Mediterrània.
 • El programa de cooperació interregional, que abasta els 28 països de la UE, juntament amb Noruega i Suïssa.

 

Els programes en què podrà participar Catalunya són els següents:

 • Cooperació transfronterera: Programa Espanya-França-Andorra (POCTEFA)
 • Cooperació transnacional: Programa del Mediterrani (MED) i Programa del Sud-oest europeu (SUDOE)
 • Cooperació interregional: Programa INTERREG EUROPE
 • Cooperació externa: Programa Conca Mediterrània de l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI CBC MED)

Amb quins recursos compta la Cooperació Territorial Europea?

L'objectiu de Cooperació Territorial Europea està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que destina un pressupost total de 10.200 milions d’euros per donar suport a aquest objectiu. Amb aquests recursos també es fomenta la cooperació exterior de la UE mitjançant altres intruments com l’Instrument d’Ajuda a la Preadhesió (IPA) i l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI).

La Comissió Europea ha aprovat un repartiment indicatiu per estat membre en què a Espanya li corresponen 642,98 milions d’euros: 365,90 milions d’euros per als programes de cooperació transfronterera, 159,45 milions d’euros per a programes de cooperació transnacional  i  117,62 milions per a programes de transferència de cooperació externa. Cal dir que els programes de Cooperació interregional no tenen una assignació prèvia per estats.

L’assignació financera per Espanya als programes de Cooperació Territorial Europea en què podrà participar Catalunya és la següent:

Repartiment financer d'Espanya                            2014-2020

 

                     Milions €

   

POCTEFA

96,9

MED

31,17

SUDOE

57,35

INTERREG EUROPE

(*)

ENI CBC MED

17,92

Total

203,34 

(*) En la Cooperació Interregional no hi ha assignació prèvia per Estats.

En relació al Programa Espanya-França-Andorra (POCTEFA), el cost total previst és de 288,96 milions d’euros, amb una aportació del FEDER de 189,34 milions d’euros (92,44 milions d’euros corresponents a França i 96,90 milions d’euros a Espanya). De la part d’Espanya, es preveu que un 36,4% de l’ajut FEDER sigui per a actuacions a Catalunya (35,3 milions d’euros).

En quins àmbits d’actuació es poden presentar projectes de cooperació territorial?

La cooperació territorial europea, mitjançant els diferents programes de cooperació, es centra en els següents àmbits d’actuació:

 • Dinamitzar la innovació i promoure la investigació i el desenvolupament tecnològic.
 • Millorar la competitivitat de les pimes.
 • Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos i catàstrofes naturals.
 • Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals, el patrimoni natural i cultural i el medi ambient.
 • Afavorir la mobilitat de béns i persones mitjançant el desenvolupament i millora de sistemes de transport sostenibles.
 • Afavorir les estratègies de baixa emissió de carboni i eficàcia energètica.
 • Promoure l’ocupació sostenible i de qualitat, i el suport a la mobilitat laboral.
 • Promoure de la inclusió social i lluita contra la pobresa.

Com es pot participar en un programa de cooperació territorial europea?

Per participar en un programa de cooperació territorial europea és necessari presentar una candidatura de projecte a les convocatòries dels diferents programes operatius.

En els projectes de cooperació territorial participen socis de diferents territoris, essent un d’ells el cap de fila del projecte, que seran els beneficiaris dels fons europeus. La cooperació efectiva entre els diferents socis, la continuïtat del projecte més enllà de la seva finalització i la transferibilitat dels resultats a altres territoris són les claus per a l’èxit d’aquests projectes.

 

Més informació sobre la cooperació territorial europea a la web de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_es.cfm

Exemples de projectes de cooperació transfronterera POCTEFA 2007-2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriproxi: projecte de suport a l’agricultura de proximitat que ha permès l’apropament dels agricultors als consumidors per dinamitzar l’economia local.

Sispyr: els territoris de la zona transfronterera han treballat conjuntament per millorar la prevenció del risc sísmic als Pirineus.

RTAPB: creació de rutes turístiques entre el Berguedà i Ariège-Pyrénées pel desenvolupament del turisme sostenible i de qualitat en el territori transfronterer.

RED BIO: el projecte ha creat una xarxa per el desenvolupament de l’agricultura ecològica en el territori transfronterer català. Ha permès que 57 productors agrícoles de la zona transfronterera es comprometin amb el desenvolupament de l’agricultura ecològica.

RES’PIR: la col·laboració entre Ariège i Girona ha permès la creació d’una oferta conjunta de turisme actiu i sostenible en el Pirineu.

CIR-QUE-O!: els diferents actors transfronterers han treballat per al desenvolupament del circ en la Euroregió Pirineus-Mediterrani, i de forma general en tot el territori transfronterer.


Data d'actualització: 29.10.2014