Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Subvencions del PO de ...
 
Dimarts, 27 de juny de 2017

Subvencions del PO de Creixement Sostenible per a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

Es tracta de la primera convocatòria d'aquesta línia de finançament del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible, dotat amb 480 milions d'euros per al període 2014-2020.


Paisatge rural

A partir del proper 18 de juliol, les entitats locals amb menys de 20.000 habitants i Diputacions, a més d'entitats que agrupen diversos municipis i les mancomunitats de municipis (sempre que actuïn en representació d'una agrupació formada per municipis que, de manera individual, no superin els 20.000 habitants) podran realitzar la presentació de "projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni", en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Així queda recollit en el Reial Decret 616/217, 16 de juny, publicat al BOE del 17 d'aquest mateix mes, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a aquests projectes.

En aquesta primera convocatòria, el pressupost assignat ascendeix a 336.053.612 euros, el que representa aproximadament el 70% del total d'aquests fons. L'Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), com a Organisme Intermedi del Programa Operatiu de Creixement Sostenible per al període 2014-2020 (POCS), serà el responsable de seleccionar els projectes a cofinançar, determinant la despesa subvencionable d’aquests, que haurà de ser realitzat pel beneficiari amb càrrec als seus propis pressupostos.

Els projectes singulars susceptibles de les subvencions regulades pel Reial Decret 616/217, hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de:

  • L'eficiència energètica en l'edificació i en les Infraestructures i serveis públics.
  • La mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d'energies netes.
  • L'augment de l'ús de les energies renovables per a la producció d'electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.

L'assignació de les subvencions previstes en el Reial Decret 616/217 a les actuacions o projectes singulars que resulten selecciones es realitzarà per ordre de prelació corresponent a la data de presentació de la sol·licitud, en l'àmbit de cada comunitat autònoma o ciutats de Ceuta i Melilla, fins a esgotar el pressupost disponible en aquest àmbit o fins que expiri la vigència del programa (31 de desembre del 2018).