Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Publicació del Manual de ...
 
Divendres, 14 de juliol de 2017

Publicació del Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER 2014-2020

El Manual de Procediments de Gestió i Control del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 representa l'eina de gestió i control dels recursos del FEDER. Delimita les funcions i responsabilitats atribuïdes als diferents agents participants i estableix els fluxos d'informació i les vies de comunicació.


logo FEDER

La Generalitat de Catalunya, com organisme intermedi del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, exerceix la seva responsabilitat sobre l'execució i control de les operacions en el PO a través del disseny d'un sistema de gestió i control. La descripció d'aquest sistema es recull en el Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 que vol ser una eina que desenvolupi els següents aspectes:

  • La sistematització dels diferents processos que intervenen en l'aplicació dels recursos del FEDER, per tal de garantir uns nivells de qualitat òptims en tots ells.
  • La delimitació de les funcions i responsabilitats atribuïdes als diferents agents participants, eliminant la subjectivitat en el desenvolupament d'aquestes tasques i responent adequadament a les diferents exigències que es desprenen de la normativa comunitària, nacional i regional d'aplicació.
  • L'establiment dels fluxos d'informació i les vies de comunicació entre els agents implicats, per tal de facilitar les tasques de les Autoritats del Programa, de l'Organisme Intermedi (OI), així com dels organismes promotors i beneficiaris de l’ajut FEDER.

 

La versió catalana del Manual de Procediments es publicarà pròximament.