Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Llista de candidatures admeses ...
 
Dilluns, 17 de juliol de 2017

Llista de candidatures admeses a la segona fase de la segona convocatòria del programa POCTEFA 2014-2020

La llista definitiva de candidatures admeses a la segona fase de la segona convocatòria de projectes del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) ja està disponible.


2a convocatòria POCTEFA

El 17 de juliol de 2017 ha sortit publicada la llista definitiva de candidatures presentades a la segona fase de la segona convocatòria de projectes POCTEFA 2014-2020. Dels 101 projectes admesos, 57 tenen participació catalana.

Contra aquesta resolució definitiva es pot interposar un recurs d'alçada davant l'Autoritat de Gestió en el termini d'un mes des del dia següent al de la seva publicació, és a dir, fins el 18 d'agost de 2017, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.