Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La Generalitat de Catalunya ...
 
Dimecres, 25 de gener de 2017

La Generalitat de Catalunya designada Organisme Intermedi del PO FEDER de Catalunya 2014-2020

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública com a Autoritat de Gestió del Programa delega una part de les seves funcions a la Generalitat de Catalunya que amb aquest acord gestionarà 808,4 M€ previstos en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


logo FEDER1420

Per garantir el correcte desplegament del Programa Operatiu (PO) d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea el 12 de febrer de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública com a Autoritat de Gestió del PO ha nomenat oficialment la Generalitat de Catalunya Organisme Intermedi (OI) d’aquest Programa.

L’acord es va signar el 22 de desembre de 2016 després de la validació del document de Descripció de funcions i procediments de l’OI. Aquest acord d’atribució determina les funcions delegades per l’Autoritat de Gestió a la Generalitat de Catalunya des de l’1 de gener de 2014 fins al tancament del PO.

Prèviament, el Govern de la Generalitat va autoritzar per Acord de Govern de 29 de novembre de 2016, la signatura d’aquesta atribució de funcions a la Generalitat de Catalunya i va nomenar la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (DGPECR) del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda coordinador del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Aquest acord permetrà la Generalitat de Catalunya gestionar 808,4 milions d’euros previstos en el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, orientat a la inversió en creixement i ocupació, concretament en la R+D, la millora de les TIC, la competitivitat de les pimes i l’economia baixa en carboni, als quals s’hi destinaran un 83% dels recursos disponibles. Els projectes cofinançats amb fons FEDER representaran una inversió total de 1.616,9 milions d’euros cofinançada per aportacions públiques i privades.


Desplegament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Fins ara, la DGPECR ha desenvolupat les tasques necessàries per a la selecció i programació de les operacions (Criteris i procediments per a la selecció de les operacions, aplicació informàtica SIFECAT1420 de gestió de les operacions, sistema d’avaluació i estratègia de comunicació entre d’altres).

En aquest sentit el 7 de juny de 2016, el Govern va  aprovar el finançament que permet executar el Pla d’Acció de la RISCAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, i així vehicular 406 milions d’euros del FEDER cap a empreses, universitats i centres tecnològics i de recerca.

En aquests moments ja s’han seleccionat operacions en el marc de convocatòries emmarcades en l’eix 1 de potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació publicades entre el 2014 i 2016 per diferents departaments de la Generalitat de Catalunya:

  • L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) s’encarrega de la gestió d’ajuts directes per a la innovació amb el programa de Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental destinat a incentivar la realització de projectes d’R+D i les Comunitats RISC3CAT per recolzar grans projectes d’R+D i Innovació amb altres empreses i entitats de diferents sectors. Al 2016 es van posar en marxa 5 Comunitats RIS3CAT que estan desenvolupant 26 projectes d’R+D i Innovació amb un total de 225 actuacions de creació de nous productes i serveis, així com la posada en marxa de noves empreses.

  • La Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) dóna suport a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i a les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya (OTRIS) a més de seleccionar projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques i projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D.

  • L’Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca els Ajuts d’Indústria del Coneixement (LLAVOR PRODUCTE) que es plantegen com un instrument de transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació.

 
La Direcció General d’Administració Local per la seva banda, d’acord amb les funcions que li atorguen les seves competències en l’àmbit local, ha publicat convocatòries de subvencions del FEDER per a entitats locals, dins l’eix 4, d’afavorir la transició a una economia baixa en carboni, i l’eix 6, de conservació i protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència dels recursos, així com de les subvencions per als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

En aquesta mateixa línia, la DGPECR ha validat diversos plans sectorials de departaments de la Generalitat de Catalunya com a marcs de selecció del PO que permetrà  el desplegament d’actuacions públiques inscrites en l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, en el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica i energies renovables als edificis de la Generalitat de Catalunya, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, el Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019, el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), el Pla d'Inversions de Ports de la Generalitat 2014-2017 i el Pla Director d'Infraestructures 2011-2020. Es preveu que durant el primer semestre d’enguany s’aprovin altres plans sectorials de la Generalitat de Catalunya vinculats amb els objectius del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.